Solsideskolen Marts 2022 9114

Hverdag og ferier

En typisk hverdag på Solsideskolen

For tilmeldte elever i 0. – 3. klasse er der morgenpasning i vores SFO fra kl. 7.00 – 7.45, hvorefter børnene går mod deres klasselokale.

I 0. – 5. klasse er dagens første lærer i klasselokalet fra kl. 7.50, og når klokken er 8.00, ringer det ind til første undervisningstime.

Solsideskolen Marts 2022 8716

Morgensang

Vi vægter fællesskabet højt. To gange ugentligt mødes eleverne i 0. – 5. klasse og synger morgensang i ”Den gamle bygning”. Klasserne skiftes til – sammen med deres musiklærer – at udvælge sangene.

Store som små elever laver på skift fremvisninger, synger sammen og har fælles oplevelser.

Der synges fødselsdagssang for eleverne – enten på dagen eller til den morgensang, der ligger tættest op ad fødselsdagen.

Solsideskolen Marts 2022 9209

Skoledagen

Skolegangen på Solsideskolen er mere end læreplaner. Vi tror på, at den bedste læring sker, når trivsel, faglighed og dannelse går hånd i hånd. Vi har hele tiden som mål at udvikle os og forbedre os - elever såvel som lærere. Gennem et stærkt læringsfællesskab skaber vi livslang læring, høj faglighed og dannelse.

Foruden faglæreren gør vi i indskolingen brug af pædagoger i flere af undervisningstimerne, hvor de støtter op om fællesskabet og hjælper med til at skabe et godt læringsmiljø.

Målet er at alle elever:

  • udvikler sig så meget, de overhovedet kan ud fra deres ståsted – såvel fagligt som sociale
  • er glade og nysgerrige på at være og lære i fællesskabet
  • klædes på og udvikles til at blive aktive borgere i et demokratisk samfund

Nyttig info

Skoledagens længde

Vi kører efter princippet ”Kvalitet frem for kvantitet” i forhold til antallet af undervisningstimer. Desuden er det vigtigt for os, at eleverne i indskolingen har energi og overskud til at komme i vores SFO, hvor der planlægges spændende aktiviteter, der styrker det sociale samvær. Det vægtes også højt, at eleverne på mellemtrinnet og i udskolingen har tid til lektier, fritidsaktiviteter og ved ønske herom har tid til at have et fritidsjob.

I indskolingen har eleverne som udgangspunkt fri kl. 12.40 hverdag, hvorefter vores SFO har åbent.

I 4.-6. klasse har eleverne fri enten kl. 12.40 eller 13.30.

7. klasse har fri kl. 13.30 eller 14.20, og i 8. og 9. klasse har eleverne undervisning til kl. 14.20 samtlige dage.

Lektier

På Solsideskolen er lektier en naturlig del af skolegangen, og der tages naturligvis hensyn til elevernes alder og forudsætninger.

Vi mener, at lektier er værdifulde på mange niveauer, idet lektier:

- træner og indlærer stof fra undervisningen, så indlæringen styrkes og fæstner sig
- udvikler elevernes ansvarlighed
- forbereder eleverne til et senere videregående uddannelsesforløb, de
- kræver stor indsats og selvdisciplin for at lykkes
- sikrer, at eleven får det største udbytte af undervisningen og skolegangen ved at møde velforberedt

Vi forventer naturligvis ikke, at alle elever altid har mulighed for at få lavet deres lektier, men forventer i disse tilfælde en besked fra forældrene, så vi i fællesskab bedst kan få hjulpet eleven.

Aktiviteter og traditioner

Vi sætter en ære i at have stolte traditioner og værner om dem, fordi de er med til at binde os sammen og skaber et samlingspunkt, hvor fællesskabet dyrkes og udvikles.

En af traditionerne, der er højt værdsat, er morgensang.

Derudover prioriterer vi at have lejrture flere gange i løbet af skolelivet. I 7. klasse går turen til Bornholm, og i 9. klasse drager klassen til udlandet og er selv – sammen med deres forældre og klasselæreren – med til at vælge destinationen.

Turene finansieres via forældrebetaling, og skolen yder et mindre tilskud.
I indskolingen og på mellemtrinnet kommer klasserne cirka hvert andet år på en hyttetur med en eller to overnatninger. Turene finansieres via forældrebetaling, og skolen yder et mindre tilskud.

Vi kan have forskellige mål for sådanne ture. Det kan dreje sig om at opnå et fagligt udbytte, eller turens formål kan være at skabe gode sociale relationer i en klasse.

Skolernes motionsdag afvikles hvert år, og der er klippe-klistre-dag i slutningen af november eller starten af december, hvor alle klasser sørger for julepynt på hele skolen. Den dag, vi går på juleferie, er vi til en hyggelig julegudstjeneste ved vores naboer i Nørresundby Kirke.

Vi har desuden Lucia-optog, og fastelavn fejres.

Hvert år afvikles skolefest, hvor vores 6. klasse står for skuespil, og der planlægges sjove aktiviteter for alle skolens børn. 6. klasse står sammen med deres forældre for salg af lodder, og pengene fra dette salg går til elevernes lejrtur i 9. klasse.

På Solsideskolen har vi venskabsklasser, hvor en ældre klasse er venskabsklasse med en yngre klasse. Her arrangeres forskellige sociale og/eller faglige aktiviteter, hvor eleverne lærer hinanden at kende og dermed bliver trygge ved hinanden.

Traditionerne spænder bredt, men fælles for dem alle er, at de har stor værdi og betydning for både elever og ansatte, og at de bidrager til en god hverdag og særlige højtider på Solsideskolen.

Ferier

Feriekalender for skoleåret 2024-2025

Alle dage inklusive

Sommerferie : 29-06-2024 - 13-08-2024 (første skoledag i skoleåret 24/25 er onsdag d. 14. august for 1.-9. klasse , og første skoledag for 0. klasse er torsdag d. 15. august ). SFO´en har lukket i uge 29, 30 og 31.

Efterårsferie : 12-10-2024 - 20-10-2024

Juleferie : 21-12-2024 - 01-01-2025

Vinterferie : 15-02-2025 - 23-02-2025

Påskeferie : 12-04-2025 - 21-04-2025

Kr . Himmelfartsferie : 29-05-2025 - 01-06-2025

Grundlovsdag : 05-06-2025 

Pinseferie : 07-06-2025 - 09-06-2025 

Sommerferie : 30-06-2025 - 

Ringetider

Lektion ringetider

1. 08.00-08.45
2. 08.45-09.30
3. 09.45-10.30
4. 10.40-11.25
5. 11.55-12.40
6. 12.45-13.30
7. 13.35-14.20

Frikvarter

Eleverne i 0.-5. klasse har udeordning, så alle elever skal ud i frikvartererne.

I 6.-9. klasse må eleverne vælge, om de ønsker at være inde eller ude.

I frikvartererne er der kendte gårdvagter (lærere eller pædagoger), som er lette at få øje på i deres refleksvester, hvis eleverne har brug for hjælp.

Bliv skrevet op i dag

Læs mere om opskrivning, venteliste og praktisk information vedrørende dette eller udmeldelse af skolen eller SFO.

Læs mere

Solsideskolen Marts 2022 8746
Baggrundsbillede