Solsideskolen Marts 2022 8821

SFO

Solsideskolen SFO

I Solsideskolens SFO tilstræbes det at etablere en tryg hverdag for børnene med stabile voksne og en direkte samværsform. Vi arbejder ud fra anerkendelse, respekt, nærvær, omsorg, følelsesmæssig involvering og engagement.

I Solsideskolens SFO vægter vi tiden efter skole højt. Vi har fokus på den frie leg, men også på de voksenstyrede aktiviteter. Begge dele er med til at styrke børnenes udvikling - både sprogligt, motorisk og socialt.

Solsideskolen Marts 2022 9078

Personalet skaber i fællesskab et lærings- og udviklingsmiljø, hvor der tages hånd om børnegruppens og det enkelte barns trivsel, dannelse, udvikling og læring.

Det pædagogiske indhold i hverdagen sikrer barnet en meningsfuld fritid med udgangspunkt i dets behov, interesse og erfaring.
For at sikre det enkelte barns individuelle udvikling har fritidsordningen en række fokuspunkter:

  • at støtte barnet i dets personlige udvikling
  • at udvikle barnets sociale kompetencer
  • at udvikle barnets sprog
  • at udvikle motoriske færdigheder
  • at udvikle kreative færdigheder
  • at fremme et godt og konstruktivt forældresamarbejde
  • at styrke det tværfaglige samarbejde mellem skole og SFO
  • at sikre, at der er fokus på det enkelte barn
Solsideskolen Marts 2022 9196

Børnenes tryghed

Det har stor betydning for børnenes tryghed, at der er et konstruktivt og frugtbart samarbejde med forældregruppen. Fritidsordningens personale har derfor i det daglige en positiv forældrekontakt, og i løbet af året tilbyder vi en forældresamtale i forbindelse med samtalen i skoledelen.
Hver klasse har tilknyttet en kontaktperson i fritidsordningen. Dette gør det lettere for forældrene, når de gerne vil vide, hvordan det går med deres barn.

Nyttig info

Aktiviteter

Aktiviteter og arrangementer i Solsideskolens SFO

- Fritidsordningens årlige Sensommerfest holdes for forældre og søskende i slutningen af august eller starten af september.

- Den årlige Halloweenfest i efteråret er også et af vore højdepunkter

- I midten af oktober deltager vi i Bag for en Sag – her bager forældrene kager som SFO’en sælger – indtægterne går ubeskåret til Børns Vilkår, som hvert år hjælper titusindvis af børn.

- Vores julestue i starten af december byder på rigtig julehygge med Lucia fra vores 2. og 3. klasse, gløgg, æbleskiver og fællessang.

- Hvert forår afholder vi MGP for 2. og 3. klasserne. 0. og 1. klasse sørger for udsmykningen af gymnastiksalen, bager kage og opfører et lille musikalsk indslag.

- I maj deltager alle de børn, der har lyst i den årlige DUS-Cup, hvor der spilles fodbold mod elever fra andre skoler.

- I juni måned inviteres eleverne i 3. klasse til en meget festlig afslutningsfest i SFO’en.

- I løbet af året er børnene med i forskellige kreative aktiviteter, temauger og emnedage.

- Hvert 4. år afholdes der en stor cirkusforestilling i Cirkusbygningen i Rold.

Hverdagen

I Solsideskolens SFO er børnene opdelt i to afdelinger – Huset og Regnbuen.

I Regnbuen er børn fra 0. og 1. kl., og i Huset er børn fra 2. og 3. klasse.

I fritiden har børnene behov for at lege og udvikle sig sammen med andre børn, og vi respekterer, i bredt omfang, børnenes ret til selv at bestemme, hvilke aktiviteter de vil være med til. Vi laver også fælles aktiviteter, som er med til at give børnene nye udfordringer, nye kompetencer og styrke fællesskabet.

Vi har adgang til skolens lokaler og udearealer, hvilket vi benytter os en del af. Når vi tager ud i naturen, er det ofte i nærområdet. Der kan forekomme en mindre forældrebetaling til indgangsbilletter, når vi enkelte gange i årets løb tager af sted til specielle arrangementer.

Hver eftermiddag klokken 13.30 serveres der lune brød og økologisk frugt til samtlige børn.

Vi laver ugeplaner for hver uge i SFO'en. Disse kan findes på Intra, men hænger også fysisk i Regnbuen og Huset.


Vi tjekker Intra hver dag inden kl. 12.30. Hvis der skal gives beskeder derefter, skal der ringes til afdelingen.

I løbet af skoleåret afholdes der en forældresamtale sammen med klassens lærere og kontaktpædagogen. I det daglige holder vi en tæt kontakt til forældrene. Er der brug for yderligere samtale, kan I altid kontakte os.

Ordensregler

Ordensregler for Regnbuen og Huset                    

Lukkedage og åbningstider

Sommerferien 2023
Uge 31 og mandag-onsdag i uge 32 åben for tilmeldte børn (kommende 0.kl er velkomne uden tilmelding)

Efterårsferien – uge 42
- Mandag, tirsdag og onsdag åben for tilmeldte børn
- Torsdag og fredag lukket

Juleferie – uge 51-52-1
- D. 20.-30. december lukket
- D. 1. og 2. januar lukket

Vinterferien – uge 8
- Mandag, tirsdag og onsdag åben for tilmeldte børn
- Torsdag og fredag lukket

Påskeferie – uge 13-14
- 25. marts åben for tilmeldte børn
- 26. marts åben for tilmeldte børn
- 27. marts lukket 

Kristi Himmelfartsdag
- 9. maj lukket
- 10. maj lukket

2. pinsedag
- 20. maj lukket

Grundlovsdag
- 5. juni lukket

Sommerferien 2024
- Uge 27 og 28 åben for tilmeldte børn
- Uge 29, 30, 31 lukket

Åbningstider

Åbningstider i Solsideskolens SFO i skoleåret 2023-24:

Fritidsordningen holder dagligt åbent mandag til fredag kl. 12.40 - 16.30.
Der holdes morgenåbent fra kl. 7.00 – 7.45 for tilmeldte børn.

Fritidsordningen er åben et antal dage om året på skolefridage for tilmeldte børn. For disse dage betales 50 kroner pr. dag, der opkræves sammen med skolepengene den efterfølgende måned. Der tilmeldes via Intra.

Bliv skrevet op i dag

Læs mere om opskrivning, venteliste og praktisk information vedrørende dette eller udmeldelse af skolen eller SFO.

Læs mere

Solsideskolen Marts 2022 8746
Baggrundsbillede