Solsideskolen Marts 2022 8821

SFO

Solsideskolen SFO

I Solsideskolens SFO tilstræbes det at etablere en tryg hverdag for børnene med stabile voksne og en direkte samværsform, byggende på anerkendelse, respekt, nærvær, omsorg, følelsesmæssig involvering og engagement.

For Solsideskolens elever er fritiden ikke blot den tid, der er ”til overs”, når skoledagen er færdig. Fritiden har en selvstændig værdi og betydning for børnenes udvikling.

Solsideskolen Marts 2022 9078

I det pædagogiske arbejde tages der udgangspunkt i barnet og sikrer dermed tid, rum og mulighed for barnets udfoldelse. Personalet skaber i fællesskab et lærings- og udviklingsmiljø, hvor der tages hånd om børnegruppens og det enkelte barns trivsel, dannelse, udvikling og læring.

Det pædagogiske indhold i hverdagen sikrer barnet en meningsfuld fritid med udgangspunkt i dets behov, interesse og erfaring.
For at sikre det enkelte barns individuelle udvikling har fritidsordningen en række fokuspunkter:

  • at støtte barnet i dets personlige udvikling
  • at udvikle barnets sociale kompetencer
  • at udvikle barnets sprog
  • at udvikle motoriske færdigheder
  • at udvikle kreative færdigheder
  • at deltage i kulturelle traditioner og kunstneriske tilbud
  • at fremme et godt og konstruktivt forældresamarbejde
  • at styrke det tværfaglige samarbejde mellem skole og SFO
  • at sikre, at der er fokus på det enkelte barn
Solsideskolen Marts 2022 9196

Børnenes tryghed

Det har stor betydning for børnenes tryghed, at der er et konstruktivt og frugtbart samarbejde med forældregruppen. Fritidsordningens personale har derfor i det daglige en positiv forældrekontakt, og i løbet af året tilbyder vi en forældresamtale i forbindelse med samtalen i skoledelen.
Hver klasse har tilknyttet en kontaktperson i fritidsordningen. Dette gør det lettere for forældrene, når de gerne vil vide, hvordan det går med deres barn.

Nyttig info

Aktiviteter

Aktiviteter og arrangementer i Solsideskolens SFO

- Fritidsordningens årlige Sensommerfest holdes for forældre og søskende i slutningen af august eller starten af september.

- Den årlige Halloweenfest i efteråret er også et af vore højdepunkter

- I slutningen af oktober deltager vi i Bag for en Sag – her bager forældrene kager som SFO’en sælger – indtægterne går ubeskåret til Børns Vilkår, som hvert år hjælper titusindvisaf børn, der henvender sig til børnetelefonen.

- Vores julestue i starten af december, byder på rigtig julehygge med gløgg og æbleskiver.

- Børnene fra 2. og 3. klasse går Lucia, og børnene fra 0. og 1. klasse optræder med et musikalsk indslag.

- Hvert forår afholder vi MGP for 2. og 3. klasserne. 0. og 1. klasse sørger for udsmykningen af gymnastiksalen, bager kage og opfører et lille musikalsk indslag.

- I maj deltager alle de børn, der har lyst i den årlige DUS-Cup, hvor der spilles fodbold mod elever fra andre skoler.

- I juni måned inviteres eleverne i 3. klasse til en meget festlig afslutningsfest i SFO’en.

- I løbet af året er børnene med i forskellige kreative aktiviteter, temauger og emnedage.

- Hvert 4. år afholdes der en stor cirkusforestilling i Cirkusbygningen i Rold.

Hverdagen

I Solsideskolens SFO er børnene opdelt i to afdelinger – Huset og Regnbuen.

I Huset er børn fra 0. og 1. kl., og i Regnbuen er børn fra 2. og 3. klasse.

I fritiden har børnene behov for at lege og udvikle sig sammen med andre børn, og vi respekterer, i bredt omfang, børnenes ret til selv at bestemme, hvilke aktiviteter de vil være med til. Vi laver også fælles aktiviteter, som er med til at give børnene nye udfordringer, nye kompetencer og styrke fællesskabet.

Vi har adgang til skolens lokaler og udearealer, hvilket vi benytter os en del af. Når vi tager ud i naturen, er det ofte i nærområdet. Der kan forekomme en mindre forældrebetaling til indgangsbilletter, når vi enkelte gange i årets løb tager af sted til specielle arrangementer.

På ture ud af huset er vi typisk hjemme senest kl. 15.00.

Hver eftermiddag klokken 13.30 serveres der lune brød og økologisk frugt til samtlige børn.

Hver uge laves en ugeplan, der lægges på Intra. Den kan også ses på opslagstavlen, som hænger i Regnbuen og Huset.

Vi tjekker Intra hver dag inden kl. 12.30. Hvis der skal gives beskeder derefter, skal der ringes til afdelingen.

I løbet af skoleåret afholdes der en forældresamtale sammen med klassens lærere og kontaktpædagogen. I det daglige holder vi en tæt kontakt til forældrene. Er der brug for yderligere samtale, kan I altid kontakte os.

Åbne- og lukkedage

Sommerferien 2022
Uge 31 og mandag-tirsdag i uge 32 åben for tilmeldte børn (Kommende 0.kl er velkomne uden tilmelding)

Efterårsferien – uge 42
- Mandag, tirsdag og onsdag åben for tilmeldte børn
- Torsdag og fredag lukket

Juleferie – uge 51-52
- D. 23. -30. december lukket

Vinterferien – uge 8
- Mandag, tirsdag og onsdag åben for tilmeldte børn
- Torsdag og fredag lukket

Påskeferie – uge 14-15
- 3. april åben for tilmeldte børn
- 4. april åben for tilmeldte børn
- 5. april lukket
- 6. april lukket
- 7. april lukket
- 10. april lukket

Store Bededag
- 5. maj lukket

Kristi Himmelfartsdag
- 18. maj lukket
- 19. maj lukket

2. pinsedag
- 29. maj lukket

Grundlovsdag
- 5. juni lukket

Sommerferien 2023
- Uge 26 og 27 åben for tilmeldte børn
- Uge 28, 29, 30 lukket

Åbningstider

Åbningstider i Solsideskolens SFO i skoleåret 2022-23:

Fritidsordningen holder dagligt åbent mandag til fredag kl. 12.40 - 16.30.
Der holdes morgenåbent fra kl. 7.00 – 7.45 for tilmeldte børn.

Fritidsordningen er åben et antal dage om året på skolefridage for tilmeldte børn. For disse dage betales 50 kroner pr. dag, der opkræves sammen med skolepengene den efterfølgende måned. Der tilmeldes via Intra.

Bliv skrevet op i dag

Læs mere om opskrivning, venteliste og praktisk information vedrørende dette eller udmeldelse af skolen eller SFO.

Læs mere

Solsideskolen Marts 2022 8746
Baggrundsbillede