• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Karakterer

   
   

På skolen betragter vi ikke karakterer som et mål i sig selv. På den anden side mener vi, at eleverne har krav på at blive bedømt.

Vi giver karakterer fra 4. klasse. Fra 4. klasse får eleverne et karakterblad med hjem to gange om året, i 4. klasse gives der dog kun karakterer for arbejdsindsaten ved første karaktergivning.

I 9. klasse får eleverne karakterer to gange om året.

Evner og anlæg er forskellige - derfor vægter vi bedømmelsen af arbejdsindsatsen højt.

Man er naturligvis velkommen til at kontakte den enkelte lærer for at høre, hvordan udviklingen forløber.

Således gives der karakter / arbejdsindsats:

Klassetrin
   
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Fag                  
Dansk       u u uu uu uu uu
Matematik       u u uu uu uu uu
Engelsk       u u uu uu uu uu
Tysk         u uu uu uu uu
Fysik             uu uu uu
Natur/teknik       u u uu      
Historie       u u uu uu uu uu
Geografi             uu uu uu
Biologi             uu uu uu
Samfundsfag               uu uu
Religion       u u uu   uu uu
Idræt       u u u u u u
Svømning         u        
Musik                  
Billedkunst       u u   u    
Håndarbejde       u   u      
Sløjd       u   u      
Hjemkundskab                  
 

u = der gives arbejdsindsats i faget

uu = der givers  standpunktskarakter og arbejdsindsats i faget
9. klasses karakterer ved Folkeskolens Afgangsprøve kan ses på Undervisningsministeriets hjemmeside - klik her
     

Fra 7. klasse gives karakter efter 7-trins skalaen:

12 - gives for den fremragende præstation

10- gives for den fortrinlige præstation

7 - gives for den gode prsæsation

4 - gives for den jævne præstation

02 - gives for den tilstrækkelig præstation

00 - gives for den utilstrækkelige præstation

-3 - gives for den ringe præstation

 

Udtalelser 

På skolen mener vi, at det er rimeligt, at eleverne jævnligt får en vurdering af deres indsats. Dette foregår normalt gennem uddeling af karakterblade samt ved forældresamtalerne.

Når eleven forlader skolen efter 9. klasse, skal der udleveres et afgangsbevis.

Herudover har skolen gennem en lang årrække som en helt fast procedure givet eleverne en udtalelse sammen med afgangsbeviset. I en sådan udtalelse prøver vi at belyse de områder, der ikke kan indgå i en karakter. Vi fortæller bl.a. lidt om vores indtryk af elevens modenhed, flid, væsen og adfærd.