• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Forældrekontakt

For en privat skole er det helt naturligt, at vi vægter samarbejdet med forældrene højt. Samarbejdet fungerer både på det formelle plan med forældremøder og skolehjemsamtaler, men også på det mere spontane plan, hvor en samtale mellem forældre og lærer kan hindre at problemerne vokser sig store.

Forældrene er altid meget velkomne til at henvende sig barnets lærer.

De fleste klasser har en forældreklub, som i årets løb arrangerer forskellige ting.

Ved det årlige forældrekredsmøde har forældrene mulighed for at give deres mening til kende om skolens drift i al almindelighed samt have indflydelse på sammensætningen af skolens bestyrelse.

Kontaktbog

Alle forældre har adgang til skolens ForældreIntra. Her findes den enkelte elevs elektroniske "kontaktbog". Forældrene kan i denne skrive en besked til skolen og omvendt.

Anmodning om ekstra frihed skal fremsættes gennem kontaktbogen, ligesom årsagen til eventuelt fravær oplyses her. Ved anmodning om mere end to dages fritagning for undervisningen kontaktes skolens ledelse direkte.