• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Undervisningsmiljø

 

Fysisk:

- Skolen har et godt indeklima. Der er kun få tilfælde af hovedpine, allergi og eksem.

- Eleverne vurderer, at der er plads nok i lokalerne.

- Mange elever sidder ikke godt på skolens stole - der er en udskiftning af både borde og stole igang

- Rengøringen på skolen er tilfredsstillende.

- Lys- og lydforholdene i lokalerne er tilfredsstillende.

- Der er trangt på trapper og gange.

- Der eksisterer automatisk udluftning i den nye bygning ”Solglimt” lige som der er etableret mekanisk udluftning i fritidsordningen

- Der er køleskabe til madpakkerne

 

Psykisk:

- Eleverne er glade for lærerne.

- De synes, de lærer noget.

- Lærerne skaber en god stemning i klasserne.

- Der er udbredt tilfredshed med at gå i skole.

- Yderst få ønsker at skifte skole.

- Eleverne vægter flg. undervisningsformer højt: Lærerstyret undervisning, projektarbejde i de enkelte fag og ene-arbejde med opgaver og lektier.

- Eleverne vil gerne samarbejde. De har lyst til at lære nyt og føler sig vellidte i klasserne.

- Lærerne kan være bedre til at rose eleverne.

- Lærerne stiller passende krav til eleverne.

- Eleverne er med til at lave regler for de enkelte klasser.

- Lærerne hjælper, når der er problemer.

- Tidspresset ved lektielæsning vurderes meget forskelligt.

- Eleverne føler stor tryghed på skolen.

- De er ofte sammen med klassekammeraterne i fritiden.

- Mobning finder kun sted i meget begrænset omfang.

- Man kan altid finde en voksen, når der er behov herfor.