• Solsideskolen
Billedet på sidehoved

Privatskolen i Nørresundby

 

Billedet på sidehoved

Specialundervisning tilbydes elever med faglige vanskeligheder i dansk og/eller matematik. 

Formålet med specialundervisningen er at fremme elevernes udvikling i overensstemmelse med de angivne retningslinier i folkeskolelovens formålsbestemmelse.

Under hensyn til elevernes forskellige behov har specialundervisningen  kan undervisningen tilrettelægges dels som lholdsundervisning og dels som individuelle kurser.

 

I dansk tilbyde der endvidere undervisning efter TLH-programmet: Tidlig - Læse - Hjælp = Læseløft

Ideen er, at elever tilbydes en periode med læsehjælp efter et meget struktureret program.

Eleverne undervises individuelt 15-20 minutter hver dag i et lille dertil indrettet lokale.

Forældrene inddrages aktivt i processen med daglig interesse og læsning med barnet i hjemmet.

Læsemetodikken bygger på arbejde med:

  • Øvet bog / tekst, læst hjemme med far / mor.
  • Ny bog / tekst præsenteres og læses med lærerstøtte
  • Ord / stavelser / bogstaver fra ny bog gennemarbejdes
  • Der læses i gammel bog / tekst - tidligere læste bøger.

Skrivemetodikken tager udgangspunkt i en af elev / lærer formuleret tekst / sætning, som skrives på kartonstrimmel af lærer.

  • Eleven prikker vokaler under, deler i stavelser og læser ordet.
  • Historien klippes op i ord, blandes, lægges af eleven på forskellige måder og læses af eleven
  • Eleven skriver sætningen i eget hæfte.
  • Eleven får ordbrikkerne med hjem til hjemmearbejde med forældre.